مربی و تربیت سگ های عروسگی و گارد

دانلود جزوه اصول پرورش و بیماری زنبور عسل

دانلود جزوه اصول پرورش و بیماری زنبور عسل دانلود جزوه اصول پرورش و بیماری زنبور عسل و نمونه سوال ... 78 صفحه pdf... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود جزوه ورشکستگی

دانلود جزوه ورشکستگی ورشكستگي در لغت به معني «درماندگي در كسب و تجارت» است. در زبان انگليسي به ورشكستگي  "Bankruptcy" گفته مي‌شود. در زبان فرانسه ورشكستگي عنوان  "Banqueroute" دارد.   ورشكستگي را مي‌توان حالتي از درماندگي، قصور و عيب براي تاجر در عرصه كسب و پيشه دانست. حالت بازرگاني كه در تجارت زيان ديده و بدهي او بيش از داراييش...............37 صفحه word   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود جزوه مدیریت منابع ضایعات شهری

دانلود جزوه مدیریت منابع ضایعات شهری پس ماند و باقیمانده حاصل از تولید یا تغییر شکل چیز های دیگر و نیز آنچه قبلاً استفاده شده و دیگر قابل استفاده نیست. زباله انواعی دارد، بخش هایی که تولید کننده زباله هستند، متفاوتند. با توجه به اینکه زباله در چه بخشی تولید می شود، زباله....47 صفحه فایل word ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود جزوه نقش راهبر در اثربخشي مطالعات مهندسي ارزش چكيده

دانلود جزوه نقش راهبر در اثربخشي مطالعات مهندسي ارزش چكيده كمك گرفتن از مشاوران مهندسي ارزش براي آموزش و اجراي مطالعات مهندسي ارزش مي تواند براي جاري شدن اين فرهنگ و گسترش اين رويكرد در تمام شركت ها مفيد باشد. اما بايد اذعان كرد كه استفاده از مشاوران و متخصصان درون سازماني براي استمرار مطالعات ارزش در شركتها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.....35 صفحه pdf   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود جزوه “ نظام بودجه ريزي شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ”

دانلود جزوه “ نظام بودجه ريزي شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ” طي سالهاي اخير بودجه ريزي در شركتهاي دولتي خاصه در كشورهاي درحال توسعه اهميت زيادي كسب كرده است . اما متأسفانه در كتابها و جزوات بودجه ، معمولاً توجه كمتري به اين نوع بودجه ريزي شده است . و چون طرز عمل در بودجه شركتهاي دولتي اختلاف چنداني با بودجه ريزي شركتهاي خصوصي ندارد و به طور متعارف فنون مربوط به آنرا هم درمحدوده اداره امور بازرگاني مي شناسند ...... دانلود لینک زیر ...50 صفحه pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود جزوه نظرية سيستمها در مديريت

دانلود جزوه نظرية سيستمها در مديريت نظريه سيستمها به مفهوم عام خود در واقع كاملترين و جديدترين چارچوب فكري است كه بشر امروزي در راه كشف حقايق و تميز خطا از صواب براي خود ساخته است . اين منطق محصول عمر انسان متمدن ....دانلود لیک زیر ....62 صفحه pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود جزوه نگرش اقتصادي به روابط عمومي

دانلود جزوه نگرش اقتصادي به روابط عمومي روابط عمومي تمنيات و آرزوهايي دارد تا خود را به صورت حرفه‌اي درآورد . فرهنگ روابط عمومي ابزاري است كه مي‌تواند به انجام اين وضعيت كمك كند؛ ولي طبيعت دوره تحصيلات و منظور.....دانلود از لینک زیر ....37 صفحه pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

بخش اول بيان سير تهيه گزارش از « عملكرد مديريت» در آموزشگاه پسرانه

بخش اول  بيان سير تهيه گزارش از  « عملكرد مديريت» در آموزشگاه پسرانه فصل اول (وضعيت فيزيكي آموزشگاه)  فصل دوم (ساختار تشكيلاتي آموزشگاه) فصل سوم (گزارشي از شرح وظايف و پست هاي سازماني) فصل چهارم (بيان سيرانجام امور مهم در مدرسه) فصل پنجم (بيان خلاقيت ها) 96 صفحه PDF ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود جزوه سنجش ميزان آمادگي شركت آب منطقه اي استان يزد جهت اجراي سيستم ERP

دانلود جزوه سنجش ميزان آمادگي شركت آب منطقه اي استان يزد جهت اجراي سيستم ERP فهرست مطالب عنوان                                                                                                              ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
تعداد صفحه(1):