دانلود جزوه بیماری اکتینومیکوزیس در گاو

دانلود جزوه بیماری اکتینومیکوزیس در گاو دانلود جزوه بیماری اکتینومیکوزیس در گاو دارای 27 صفحه pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود جزوه پرورش حیوانات

دانلود جزوه پرورش حیوانات دانلود کاملترین جزوه پرورش حیوانات 80 صفحه اسلاید به زبان انگلیسی  پس از مطالعه این فصل، باید قادر باشید:
توضیح دهید که چرا ارتباطات بین صفات برای گاوهای شیری بسیار مهم هستند.
شناسایی اهداف بر ویژگی های تأکید در انتخاب گاوهای شیری.
توصیف سیستم DHI و توضیح استفاده از آن در انتخاب گاوهای شیری.
لیستی از روش هایی که در آن بهبود ژنتیکی خوک مشابه و متفاوت از سایر گونه های اصلی است.
تفاوت در ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود جزوه تولیدمثل و جفت گیری در سگها

دانلود جزوه تولیدمثل و جفت گیری در سگها یک سگ ماده کامل به ماده سگی گفته می شود که تخمدانهای آن را از بدن وی خارج نکرده باشند و از لحاظ رشد فیزیکی، سلامت جسمی و جنسی در شرایط ایده آل باشد. که این مهم معمولاً در سن بعد از ۱۸ ماهگی به وقوع می پیوندد. سگ ماده سالم معمولاً دو بار در سال و به فاصله هر۶ یا ۷ ماه فحل می شود، در خلال این دوره ها توانایی باروری در حیوان وجود دارد و سگ ماده اجازه جفتگیری به سگ نر می دهد، البته گاهی ممکن است در ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان
تعداد صفحه(18):